FACEBOOK
Facebook

Firma info

MISSIOON

• Püüame pakkuda ja luua iga tehtud tööga kvaliteetset väärtust ning seda võimalikult kliendisõbraliku hinnaga
• Ehitame tähtaegselt meie Tellijate ootustele ja vajadustele vastavaid ehitisi, kasutades selleks parimaid lahendusi
• Teeme oma tööd korralikult ja tähtaegselt!
• Paindlikus, Kvaliteet, Täpsus, Usaldus
• Kogume ja hindame kogemusi
• Soodustame töötajate arengut, pakkudes vajadustele vastavaid koolitusi ja kogemustest lähtuvaid karjäärivõimalusi. Väärtustame oma inimesi, tagades kaasaegse ja inspireeriva töökeskkonna ning ettevõtlikkust soosiva motivatsioonisüsteemi
• Töid teostame hea ehitustava ning seadusandluse kohaselt
• Tagame töö kvaliteeditaseme pideva tõusu

VISIOON

• Õigusaktidest ja normatiivdokumentidest lähtumisel;
• Pideval tellija soovide, nõuete, ettepanekute ja vajaduste arvestamisel ja analüüsil, eesmärgiga vastata tema ootustele ja võimalusel neid ka ületada;
• Keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasutamisel ja saastamise vähendamisel ehitustegevuses;
• Personali järjepideval koolitamisel võimaldades omandatut rakendada;
• Tellijale kokkulepitud ajal, lepingukohase ning vigadeta ehitise üleandmisel;
• Ettevõtte juhtimissüsteemi pideval parendamisel ja täiustamisel
• Turvalise töökeskkonna tagamine
• Olla ehitusala eelistatuim partner kliendile, parim alltöövõtja peatöövõtjale, töötajale

December 27, 2017